ԱՆՈՒՆՆԵՐ

էջ 12(2)

Լուծելով նկարելուկները՝ գրի՛ր մանուկի ընկերների անունները։

Օրինակ՝ ան = Վարդան