Էպոս (Էջ 6)

«Գիտե՞ս, որ…» խորագրով ներկայացվում է ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ էպոսի համառոտ նկարագրությունը, գրառման տարեթիվը: