Հովհաննես Թումանյան -«Սասունցի Դավիթ» (Գանգատ Ձենով Օհանին) (Էջ 7)

Ներկայացվում է «Սասունցի Դավթից» մի հատված: