Վաս-Զրույցներ նշանավոր մարդկանց մասին (Հայր և որդի) (Էջ 17-18)

Տարածության և ժամանակի մեջ կողմնորոշվելուն, նշա­նա­վոր մարդ­կանց անձնական պատմու­թյուն­ներին ծանոթանալուն, միջանձնային փոխ­հարաբերություններն ու կապերը բացահայտելուն է է միտված մեծ գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանի բազմաբովանդակ կյանքին նվիրված պատմությունը, որն ամփոփվում է նրա խոսքով.«Ինչը բացատրելի չէ այսօր, բացատրելի կդառնա վաղը: Դու կարող ես լինել վաղվա բացահայտումների մասնակիցը»: