Հովհաննես Թումանյան- «Սասունցի Դավիթ» (Զարմանալի գառնարածը) (Էջ 4)

Հովհաննես Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» ստեղծագործությունից ներկայացվում է երկու հատված, որոնցում բացահայտվում են մանուկ Դավթի ներքնաշխարհը, նրա սերը հայրենի բնության նկատմամբ, մարդկանց համար լավ գործ կատարելու նրա միամիտ ցանկությունը:
Հատվածները ներկայացված են նաև տեսալսողական հոլովակներով: