ԱՉՔԻ ԱՌԱՋ

էջ 133(4)


Արտագրի՛ր նախադասությունները։ Ամենաարագ, դեռևս,ամենադանդաղ, ուղղեց, արդեն, ծռեց բառաշարքից ընտրի՛ր և բաց թողած տեղերում գրի՛ր համապատասխան բառերը։

  • __________ շարժվող կենդանին համրուկն է:
  • __________ շարժվող կենդանին վագրակատուն է։
  • __________ ձյուն չի եկել։
  • __________ ձմեռ է:
  • Աշակերտն __________ սխալը:
  • Դարբինը __________ երկաթը:
Կեցցե՛ս: Ճի՛շտ է: