ՋՈՒՐԸ (Էջ  118)

«Ջուրը» բանաստեղծությունը բնության մեջ ջրի շրջապտույտի մասին է: Փոքր չափի մեջ ներկայացված է, թե ինչպես է արևը գոլորշացնում ջուրը, դարձնում ամպ, ինչպես է ամպի ջուրը անձրևի տեսքով նորից թափվում ներքև և գետերով հոսում օվկիանոս: