«ԿԱՔԱՎԻ ԳՈՎՔԸ» ԿՈՄԻՏԱՍ (Էջ 45)

«Կաքավի գովքը» երգ-բանաստեղծությունում ցույց է տրվում, որ ինչպես կաքավիկն է երգով իր սերն արտահայտում շրջապատի և մարդկանց նկատմամբ, այնպես էլ մարդն իր զգացմունքներն ու մտքերը, հույզերն ու զգացումները կարող է  արտահայտել երգով ու երաժշտությամբ: