Հովհաննես Թումանյան (Էջ 87)

Փոքրիկ ներկայացում է Հովհաննես Թումանյանի կյանք և գործունեության մասին: