ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ

էջ 13(4)

Խմբավորի՛ր առարկաների անունները և լրացրո՛ւ աղյուսակը։