ՏՈՒՆԸ (Էջ  161)

Այս երգիծական բանաստեղծության մեջ կենդանիների օրինակով ցույց է տրվում, որ պետք չէ դիմացինի արարքը գնահատել միայն քեզ հարմար լինելու տեսանկյունից: