ՎԱՆԿԱՏՈՒՆ

էջ 9(4)

Օգտվելով նկարից և տրված վանկերից՝ կազմի՛ր երեք եռավանկ բառ։

Օրինակ՝ գը-րա-գրատուն

հա
գը
դե
ներ
ղա
կա
րա
ցա

Ճիշտ պատասխաններ