ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՐԵՐ (Էջ 51)

Դասագրքի 51-րդ էջում «Գիտե՞ս որ» խորագրով ներկայացվում են աշխարհի ժողովուրդների մի շարք պարեր: Երեխաները հնարավորություն ունեն դիտելու այդ պարերից հատվածներ, տեսնելու, զգալու, թե ինչպես են տարբեր ժողովուրդներ պարի միջոցով արտահայտում իրենց հույզերն ու ապրումները: