ՀԱՅԿ ՆԱՀԱՊԵՏՆ ՈՒ ՓՈՔՐԻԿ ԱՐՄԵՆԸ Էջ (56-57)

Ամենանշանավոր տոհմը և նշանավոր անձը Հայկ Նահապետն է և նրա տոհմը,  այսինքն՝ հայ ժողովուրդը: Այդ նշանավոր անձի, նրա կատարած գործերի մասին է պապիկի և թոռան զրույցը: