ԵՐԵՎԱՆ (Էջ 66-67)

Երևան քաղաքը նույնպես մեծ ճանապարհ է անցել ժամանակի մեջ, մինչև հասել է մեզ: Զրույց-պամության մեջ խոսվումէ Երևանի հիմնադիր նշանավոր Արգիշտի արքայի, հին Էրեբունու և նոր Երևանի մասին: Խոսվում է, թե ինչ է եղել Էրեբունիում և ժամանակի ընթացքում ինչպես է այն դարձել Երևան ու ինչեր կան Երևանում: