ԵՐԵՎԱՆԻ ՕՐՀՆԵՐԳԸ (Էջ 70)

Դասագրքում սովորողներին ներկայացվում են Երևանի զինանշանը, դրոշը և օրհներգը: