ՀԱՆԵԼՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 44)

Բանաստեղծությամբ ներկայացվում են մի քանի հանելուկ,  հանելուկի կարևոր առանձնահատկությունները: