Թվականի երգը (Էջ 68)

Բանաստեղծությաամբ ներկայացվում են թվականի կարևոր առանձնահատկությունները: