ԽԱՂԱՑԱՆՑԸ՝ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ (Էջ 79)

Պատմությունն այն մասին է, որ մարդը կարող է երջանիկ լինել, եթե նրա իրավունքներն ու պարտականությունները ներդաշնակ են, որ մարդկային փոխհարաբերություններում յուրաքանչյուրն ունի իր դերն ու պատասխանատվությունը: