ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-1 (Էջ 8)

Հեքիաթի հերոսները հեքիաթային դպրոցի աշակերտներ են՝ Խլուրդիկը, Ձկնիկը, Ծիտիկն ու Գորտիկը, որոնք ներ­կա­յա­նում են իրենց ուրախություններով, բա­ցահայտում են իրենց ներաշ­­խարհը, իրենց աշխարհընկալումները, իրենց  լսածը տեսածը, յուրացրածը արտահայտում են յուրովի, որոնք իրարից թեև տարբեր են, սակայն նրանք բոլորն էլ երջանիկ են, որ միասին են, որ սովորում են նույն դպրոցում, որ սիրում են իրենց ընտանիքը, որ սիրված են իրենց ընտանիքում: