ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-2 (Էջ 10)

Խլուրդիկն ու Ձկնիկը արտասանում են իրենց քառատողերը: