ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-3 (Էջ 13)

Ծիտիկն ու Գորտիկը արտասանում են իրենց քառատողերը: