ՀԵՌԱԽՈՍԻ ԽՆԴՐԱՆՔԸ (Էջ 32)

Բանաստեղծությունը ներկայացնում է հեռախոսի ընձեռած հնարավորությունները և միաժամանակ զգուշացնում, որ չի կարելի իրեն խաղալիք դարձնել: