ԽՆԴՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 57)

Գեղեցիկ տեսահոլովակով ներկայացվում է խնդլուկի մասին երգը, շեշտվում են խնդուկի կարևոր առանձնահատկությունները: