ԿՌՎՈՂՆԵՐԻՑ Ի՞ՆՉ ԵՐԱՄ (Էջ 69)

Բանաստեղծության հիմնական միտքն այն է, որ որևէ գործ կատարելու, որևէ որոշում իրականացնելու, համատեղ նպատակներ իրագործելու համար անհրաժեշտ է միասնականություն, համագործակցություն, անձնական շահերը ընդհանուր շահերին ստորադասելու կարողություն, պատասխանատվություն: