Լիպարիտ Սարգսյան «Քո տունը» (Էջ 14-15)

Սովորողներն համոզվում են, որ մարդկանց և նույնիսկ կենդանիների համար հայրենի տունը ամենալավ տունն է: