Զրույցներ նշանավոր մարդկանց մասին (Երազանքն իրականացնելու ձգտում) (Էջ 21-22)

Աշխարհաճանաչողական պատմությունը զրույցների շարք է հայ նշանավոր մարդկանց մասին՝ մասնավորապես մեծ գիտնական, աշխարհահռչակ աստղագետ, Հայաստանի հանրապետության Ազգային հերոս Վիկտոր Համբարձումյանի մասին: