ՊԱՏՄՈՒՄ Է ՄԿՆԻԿԸ (Էջ 104-105)

Հեքիաթը դարձյալ հանրության մի փոքրիկ բջջի, որն  այս դեպքում նույն խրճիթում ապրող ընկերներն են և այդ ընկերների միջև փոխհարաբերության մասին է: Տվյալ հանրության բոլոր անդամները պետք է կատարեն որոշակի պարտականություններ հանրային բարիքներից օգտվելու համար: Այստեղ հեքիաթը պատմվում է հերոսներից մեկի՝ Մկնիկի անունից: