ԺԱՄԱՑՈՒՅՑԸ (Էջ 65)

Բանաստեղծության մեջ կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների միջոցով ցույց է տրվում օրը ճիշտ կազմակերպելու, անելիքները ճիշտ որոշելու կարևորությունը: