Բառերը դի՛ր ճիշտ տեղերում և ստացի՛ր ճիշտ նախադասություններ