Որոշե՛ք և իրար միացրե՛ք նախադասությունների սկիզբն ու ավարտը